Prawdziwa miłość to miłość do kogoś, od kogo nie oczekuje się żadnych korzyści.


prawdziwa-miłość-to-miłość-do-kogoś-od-kogo-nie-oczekuje-ę-żadnych-korzyś
pearl buckprawdziwamiłośćtodokogośodkogonieoczekujesiężadnychkorzyściprawdziwa miłośćmiłość dodo kogośod kogokogo nienie oczekujeoczekuje sięsię żadnychżadnych korzyścimiłość to miłośćmiłość do kogośod kogo niekogo nie oczekujenie oczekuje sięoczekuje się żadnychsię żadnych korzyściprawdziwa miłość to miłośćmiłość to miłość dood kogo nie oczekujekogo nie oczekuje sięnie oczekuje się żadnychoczekuje się żadnych korzyściprawdziwa miłość to miłość domiłość to miłość do kogośod kogo nie oczekuje siękogo nie oczekuje się żadnychnie oczekuje się żadnych korzyści

Prawdziwa miłość w kobiecie nigdy nie oczekuje równej zapłaty a to, co daje, ani szczęścia równego temu, jakie chce sprawić. -Klementyna Hoffmanowa
prawdziwa-miłość-w-kobiecie-nigdy-nie-oczekuje-równej-zapłaty-a-to-co-daje-ani-szczęścia-równego-temu-jakie-chce-sprawić
Mówi się, że miłość jest ślepa. To zupełne kłamstwo - nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. -Anthony De Mello
mówi-ę-że-miłość-jest-ślepa-to-zupełne-kłamstwo-nie-niczego-bardziej-widzącego-ż-prawdziwa-miłość
Miłość to siła i poświęcenie. Kochać kogoś może oznaczać powiedzenie mu czegoś, czego nie chce usłyszeć. Miłość to odwaga wypowiedzieć:
miłość-to-ła-i-poświęcenie-kochać-kogoś-może-oznaczać-powiedzenie-mu-czegoś-czego-nie-chce-usłyszeć-miłość-to-odwaga-wypowiedzieć
Prawdziwa miłość zaczyna się tam, gdzie kończy się miłość własna. -Tadeusz Breza
prawdziwa-miłość-zaczyna-ę-tam-gdzie-kończy-ę-miłość-własna