Prawdziwa przyjaźń istnieje wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.


prawdziwa-przyjaźń-istnieje-wtedy-gdy-człowiek-nie-nic-bo-wówczas-przyjaźń-jest-jego-największym-skarbem
denis diderotprawdziwaprzyjaźńistniejewtedygdyczłowieknienicbowówczasjestjegonajwiększymskarbemprawdziwa przyjaźńprzyjaźń istniejeistnieje wtedygdy człowiekczłowiek nienie mama nicbo wówczaswówczas przyjaźńprzyjaźń jestjest jegojego największymnajwiększym skarbemprawdziwa przyjaźń istniejeprzyjaźń istnieje wtedygdy człowiek nieczłowiek nie manie ma nicbo wówczas przyjaźńwówczas przyjaźń jestprzyjaźń jest jegojest jego największymjego największym skarbemprawdziwa przyjaźń istnieje wtedygdy człowiek nie maczłowiek nie ma nicbo wówczas przyjaźń jestwówczas przyjaźń jest jegoprzyjaźń jest jego największymjest jego największym skarbemgdy człowiek nie ma nicbo wówczas przyjaźń jest jegowówczas przyjaźń jest jego największymprzyjaźń jest jego największym skarbem

Prawdziwa przyjaźń istnieje tylko wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaźń jest jego największym skarbem.Przyjaźń prawdziwa istnieje dopiero wtedy, gdy człowiek nie ma nic, bo wówczas przyjaciel jest jego jedynym majątkiem.Prawdziwa przyjaźń przychodzi wówczas, gdy cisza między dwojgiem ludzi nie jest męcząca.Nigdy człowiek sam siebie tak znać nie potrafi, jak zna nas przyjaźń prawdziwa.Przyjaźń nie zna słowa Przyjaźń nie jest czymś spontanicznym, automatycznym, jest natomiast owocem obopólnej zgody, decyzji, życiowej postawy, otwartości. Nie staje się, ani nie pozostaje przyjaciółmi przez przypadek. Prawdziwa harmonia jest najpiękniejszym darem wierności prawdzie, uczciwości, sprawiedliwości; jest zawsze zaskoczeniem i zadziwieniem. Tak jak światło gwiazd nie pojawia się jedynie wtedy, kiedy się je dostrzega, i nie znika, gdy zostało dostrzeżone.