Prawdziwa szkoła to warsztat pracy.


prawdziwa-szkoła-to-warsztat-pracy
pierre joseph proudhonprawdziwaszkołatowarsztatpracyprawdziwa szkoławarsztat pracyszkoła to warsztatprawdziwa szkoła to warsztatszkoła to warsztat pracyprawdziwa szkoła to warsztat pracy

Praw­dzi­wa szkoła to war­sztat pracy.Dzień powszedni jest właściwą szkołą życia i z pewnością też szkołą wiary.Szkoła psu­je zwyk­le to, co zro­bił dom, więc dom ro­bi od­wet i psu­je to, co ro­bi szkoła.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz z pracy innych.Szkoła psuje zwykle to, co zrobił dom, więc dom robi odwet i psuje to, co robi szkoła.Należy zawsze stosować wydatki do dochodów, bo jeżeli człowiek nie urządzi się tak, aby żył uczciwie ze swej pracy, to będzie zmuszony żyć nieuczciwie z pracy drugich.