Prawdziwa wartość miłości polega na tym, że zawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych.


prawdziwa-wartość-miłoś-polega-na-tym-że-zawsze-rozrzutnie-darzy-sobą-niegodnych
rabindranath tagoreprawdziwawartośćmiłościpoleganatymżezawszerozrzutniedarzysobąniegodnychprawdziwa wartośćwartość miłościmiłości polegapolega nana tymże zawszezawsze rozrzutnierozrzutnie darzydarzy sobąsobą niegodnychprawdziwa wartość miłościwartość miłości polegamiłości polega napolega na tymże zawsze rozrzutniezawsze rozrzutnie darzyrozrzutnie darzy sobądarzy sobą niegodnychprawdziwa wartość miłości polegawartość miłości polega namiłości polega na tymże zawsze rozrzutnie darzyzawsze rozrzutnie darzy sobąrozrzutnie darzy sobą niegodnychprawdziwa wartość miłości polega nawartość miłości polega na tymże zawsze rozrzutnie darzy sobązawsze rozrzutnie darzy sobą niegodnych

Praw­dzi­wa war­tość miłości po­lega na tym, że zaw­sze roz­rzut­nie darzy sobą niegodnych.Na tym polega wartość życia, że płaci się za nie nawet życiem.Ludzie ratują wartość pieniądza, ale nie zawsze umieją ratować wartość życia.Prawdziwą wartość ma jedynie szacunek wroga.Każda epoka jest bezpośrednia wobec Boga i jej wartość polega nie na tym, co z niej wyrasta, lecz na jej własnej egzystencji, na jej własnej jaźni.Miłość i cierpienie to jedno i to samo: wartość miłości mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić: i zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie.