Prawdziwa zgoda na życie jest jednocześnie zgodą na śmierć.


prawdziwa-zgoda-na-życie-jest-jednocześnie-zgodą-na-śmierć
anna kamieńskaprawdziwazgodanażyciejestjednocześniezgodąśmierćprawdziwa zgodazgoda nana życieżycie jestjest jednocześniejednocześnie zgodązgodą nana śmierćprawdziwa zgoda nazgoda na życiena życie jestżycie jest jednocześniejest jednocześnie zgodąjednocześnie zgodą nazgodą na śmierćprawdziwa zgoda na życiezgoda na życie jestna życie jest jednocześnieżycie jest jednocześnie zgodąjest jednocześnie zgodą najednocześnie zgodą na śmierćprawdziwa zgoda na życie jestzgoda na życie jest jednocześniena życie jest jednocześnie zgodążycie jest jednocześnie zgodą najest jednocześnie zgodą na śmierć

Swoboda to nie nasza zgoda z rzeczywistością, lecz zgoda rzeczywistości z nami. -Stanisław Brzozowski
swoboda-to-nie-nasza-zgoda-z-rzeczywistośą-lecz-zgoda-rzeczywistoś-z-nami
Zgoda na własną śmierć pozwala odnaleźć główny nurt życia. -Roger Brat
zgoda-na-własną-śmierć-pozwala-odnaleźć-główny-nurt-życia
Pokora jest pewnym stosunkiem duszy do czasu. To zgoda na czekanie. -Simone Weil
pokora-jest-pewnym-stosunkiem-duszy-do-czasu-to-zgoda-na-czekanie
W miłości, jak we wszystkich niemal sprawach, zgoda serc jest wynikiem nieporozumienia. -Charles Baudelaire
w-miłoś-jak-we-wszystkich-niemal-sprawach-zgoda-serc-jest-wynikiem-nieporozumienia
Głosem narodu jest harmonia czysta, mieczem - jedność i zgoda, celem - prawda. -Cyprian Kamil Norwid
głosem-narodu-jest-harmonia-czysta-mieczem-jedność-i-zgoda-celem-prawda