Prawdziwe oburzenie wybucha tylko w gromadzie, i tylko wtedy, kiedy na jaw wychodzą fakty od dawna już powszechnie znane.


prawdziwe-oburzenie-wybucha-tylko-w-gromadzie-i-tylko-wtedy-kiedy-na-jaw-wychodzą-fakty-od-dawna-już-powszechnie-znane
henryk mannprawdziweoburzeniewybuchatylkogromadziewtedykiedynajawwychodząfaktyoddawnajużpowszechnieznaneprawdziwe oburzenieoburzenie wybuchawybucha tylkotylko ww gromadziei tylkotylko wtedykiedy nana jawjaw wychodząwychodzą faktyfakty odod dawnadawna jużjuż powszechniepowszechnie znaneprawdziwe oburzenie wybuchaoburzenie wybucha tylkowybucha tylko wtylko w gromadziei tylko wtedykiedy na jawna jaw wychodząjaw wychodzą faktywychodzą fakty odfakty od dawnaod dawna jużdawna już powszechniejuż powszechnie znaneprawdziwe oburzenie wybucha tylkooburzenie wybucha tylko wwybucha tylko w gromadziekiedy na jaw wychodząna jaw wychodzą faktyjaw wychodzą fakty odwychodzą fakty od dawnafakty od dawna jużod dawna już powszechniedawna już powszechnie znaneprawdziwe oburzenie wybucha tylko woburzenie wybucha tylko w gromadziekiedy na jaw wychodzą faktyna jaw wychodzą fakty odjaw wychodzą fakty od dawnawychodzą fakty od dawna jużfakty od dawna już powszechnieod dawna już powszechnie znane

Myślę, że w pewnym wieku nasze piękno nosimy już tylko wewnątrz siebie i że uzewnętrznia się ono dopiero wtedy, kiedy je w nas poruszy miłość.Prawdziwe kobiece przyjaźnie zawierają się tylko we wczesnej młodości albo nawet w dzieciństwie. Potem to są tylko miłe, dobre znajomości.Namiętność mężczyzny wybucha silnym płomieniem, a gdy mija, zostają tylko ruiny i zgliszcza.Bronisz się tylko wtedy, kiedy twoja siła nie jest porównywalna z siłą wroga, atakujesz kiedy masz przewagę.Wszystkie znane moje utwory są tylko ułomkami wielkiej spowiedzi.Miłość jest tylko wtedy miłością, kiedy czyni ofiarę z samej siebie.