Prawdziwe serce rozpoznaje się nie po jego biciu, ale po jego miłości.


prawdziwe-serce-rozpoznaje-ę-nie-po-jego-biciu-ale-po-jego-miłoś
anonimprawdziwesercerozpoznajesięniepojegobiciualemiłościprawdziwe serceserce rozpoznajerozpoznaje sięsię nienie popo jegojego biciuale popo jegojego miłościprawdziwe serce rozpoznajeserce rozpoznaje sięrozpoznaje się niesię nie ponie po jegopo jego biciuale po jegopo jego miłościprawdziwe serce rozpoznaje sięserce rozpoznaje się nierozpoznaje się nie posię nie po jegonie po jego biciuale po jego miłościprawdziwe serce rozpoznaje się nieserce rozpoznaje się nie porozpoznaje się nie po jegosię nie po jego biciu

Rytm jest muzyki tętnem. Równa się biciu serca, świadczy o jego istnieniu, dowodzi jego żywotności.Mądrość człowieka rozpoznaje się lepiej po jego pytaniach, niż po jego odpowiedziach.W narodzie tkwi artysta, ale nie w jego polityce, nie w jego zewnętrznych przemianach, tylko w tym, co jest w narodzie wieczne: w jego odrębności od wszystkich innych narodów, w rzeczy niezmiennej i odwiecznej - w rasie.Miłość jest siłą, która nie narzuca się człowiekowi od zewnątrz, lecz rodzi się w jego wnętrzu, w jego sercu, jako jego najbardziej wewnętrzna własność.Lekarz stara się ujrzeć w człowieku jego niedomagania, sędzia jego złe strony, a ksiądz jego głupotę - im głębsza tym lepsza.Bez Judasza nawet Chrystus nie mógłby kazać się ukrzyżować. Judasz przyczynił się do Jego zbawienia, ale to wcale nie usprawiedliwia jego zdrady!