Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy


prawdziwe-szczęście-jest-rzeczą-wysiłku-odwagi-i-pracy
honore de balzacprawdziweszczęściejestrzecząwysiłkuodwagipracyprawdziwe szczęścieszczęście jestjest rzecząrzeczą wysiłkuodwagi ii pracyprawdziwe szczęście jestszczęście jest rzecząjest rzeczą wysiłkuodwagi i pracyprawdziwe szczęście jest rzecząszczęście jest rzeczą wysiłkuprawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku

Prawdziwe szczęście jest rzeczą wysiłku, odwagi i pracy.Praw­dzi­we szczęście jest rzeczą wy­siłku, od­wa­gi i pracy.Do zwycięstwa potrzeba nam odwagi, odwagi i jeszcze raz odwagi.Jest na ziemi szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii!Jest na świecie szczęście, ale w poczciwej pracy - nie w obietnicach losu i loterii.Jest rzeczą zadziwiającą nawet bardzo zadziwiającą chociaż zrozumiałą że w okresach dużego bezrobocia i nędzy nie można znaleźć nikogo do pracy.