Prawdziwi przyjaciele razem szukają samotności.


prawdziwi-przyjaciele-razem-szukają-samotnoś
bonnard abelprawdziwiprzyjacielerazemszukająsamotnościprawdziwi przyjacieleprzyjaciele razemrazem szukająszukają samotnościprawdziwi przyjaciele razemprzyjaciele razem szukająrazem szukają samotnościprawdziwi przyjaciele razem szukająprzyjaciele razem szukają samotnościprawdziwi przyjaciele razem szukają samotności

Prawdziwi przyjaciele sprawiają, że czujesz się przy nich dobrze, bo nadają na tych samych, co ty, falach.Kiedy sięgniesz pamięcią wstecz, widzisz, jak wiele z naszego życia zmarnowaliśmy w samotności. Każdemu potrzebni są przyjaciele.Kiedy starzy przyjaciele chodzą razem na zakupy, w tym samym momencie nogi odmawiają im posłuszeństwa. Wtedy zgodnym krokiem zmierzają do najbliższej kawiarni.Żyję we włas­nym małym świecie. Mają do niego wstęp tyl­ko naj­bliżsi przyjaciele. Dob­rze jest nam tam, bo jes­teśmy razem Ta­ki świat to is­tny skarb.Dla dwóch osób siedzących razem przy dzbanku herbaty i świeżych ciasteczkach wszystkie wielkie problemy świata przestają istnieć. W tej chwili przyjaciele znajdują się we własnym Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.