Prawdziwie piękne jest to, co czyni człowieka lepszym.


prawdziwie-piękne-jest-to-co-czyni-człowieka-lepszym
anne louise stael - holsteinprawdziwiepięknejesttococzyniczłowiekalepszymprawdziwie pięknepiękne jestco czyniczyni człowiekaczłowieka lepszymprawdziwie piękne jestco czyni człowiekaczyni człowieka lepszymco czyni człowieka lepszym

Praw­dzi­wie piękne jest to, co czy­ni człowieka lepszym.Okazywany człowiekowi szacunek czyni go lepszym.Prawdziwa miłość czyni zawsze lepszym, kimkolwiek byłaby kobieta, którą się kocha.Jest wielką klęską dla człowieka pokochać prawdziwie i głęboko cudzą żonę, choćby to była żona najpospolitszego i najmarniejszego człowieka - ale prawdziwym nadmiarem nieszczęścia jest pokochać kobietę cnotliwą.Złe prawo gorsze jest od najsroższego tyrana, bo tyran lepszym się stać albo umrzeć może; złe prawo zawdy szkodę czyni.Zostawić świat nieco lepszym: lepszym o zdrowe dziecko, grządkę w ogrodzie lub lepsze warunki społeczne – tzn. odnieść sukces.