Prawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniem życia.


prawdziwie-wierny-przyjaciel-jest-korzeniem-życia
ambroży Śwprawdziwiewiernyprzyjacieljestkorzeniemżyciaprawdziwie wiernywierny przyjacielprzyjaciel jestjest korzeniemkorzeniem życiaprawdziwie wierny przyjacielwierny przyjaciel jestprzyjaciel jest korzeniemjest korzeniem życiaprawdziwie wierny przyjaciel jestwierny przyjaciel jest korzeniemprzyjaciel jest korzeniem życiaprawdziwie wierny przyjaciel jest korzeniemwierny przyjaciel jest korzeniem życia

Życzliwy i wierny przyjaciel jest balsamem życia.Wierny przyjaciel jest lekarstwem na życie i łaską na wieczność.Bądź wierny w przyjaźni i wierny w miłości, a o pozostałych przykazaniach będziesz mógł nie myśleć.Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy.Drogi mi jest przyjaciel, ale i nieprzyjaciel przydać się może, bo przyjaciel pokazuje mi, co mogę, a nieprzyjaciel, com powinien robić.