Prawdziwość słów - rzecz dobra, gładkość - doskonała, Lecz krótkość słów prawdziwych jakże jest wspaniała!


prawdziwość-słów-rzecz-dobra-gładkość-doskonała-lecz-krótkość-słów-prawdziwych-jakże-jest-wspaniała
aliszer nawoiprawdziwośćsłówrzeczdobragładkośćdoskonałaleczkrótkośćprawdziwychjakżejestwspaniałaprawdziwość słówsłówrzeczrzecz dobragładkośćdoskonałalecz krótkośćkrótkość słówsłów prawdziwychprawdziwych jakżejakże jestjest wspaniałaprawdziwość słówrzecz dobralecz krótkość słówkrótkość słów prawdziwychsłów prawdziwych jakżeprawdziwych jakże jestjakże jest wspaniałalecz krótkość słów prawdziwychkrótkość słów prawdziwych jakżesłów prawdziwych jakże jestprawdziwych jakże jest wspaniałalecz krótkość słów prawdziwych jakżekrótkość słów prawdziwych jakże jestsłów prawdziwych jakże jest wspaniała

Kariera to rzecz wspaniała, lecz nie potrafi ona nikogo okryć podczas mroźnej nocy.Ciężko słuchać słów piosen­ki, kiedy nie ro­zumie się jej słów.Oto Dekalog: dziesięć słów. Od tych słów zależy przyszłość człowieka i społeczeństw. Przyszłość narodu, państwa, Europy, świata.Próbując zro­zumieć, szu­kasz słów, by nazwać. Gdy zro­zumiesz, nie będzie już ta­kich słów, które by nazwały...Cierpienie w ser­cu ślad zbyt wiele łez by przy tym trwać Wolność da­rowa­na znow bez słów bez zbędnych słów