Prawdziwy ból nie objawia się we łzach.


prawdziwy-ból-nie-objawia-ę-we-łzach
marie-jeanne roland de la platiereprawdziwybólnieobjawiasięwełzachprawdziwy bólból nienie objawiaobjawia sięsię wewe łzachprawdziwy ból nieból nie objawianie objawia sięobjawia się wesię we łzachprawdziwy ból nie objawiaból nie objawia sięnie objawia się weobjawia się we łzachprawdziwy ból nie objawia sięból nie objawia się wenie objawia się we łzach

Praw­dzi­wy ból nie ob­ja­wia się we łzach.Na­wet włas­ny ból nie jest tak ciężki jak ból z kimś współod­czu­wany, ból za ko­goś, dla ko­goś, zwielok­rotniony przez wyobraźnię.Miłość objawia się w niezmierzonym bogactwie postaci.Bóg objawia się zarówno w człowieku, jak i w jego kraju.Miłość jest spontaniczna, zawsze nowa: objawia się wciąż w nowy sposób,nie daje się sprowadzić do reguł, wymyśla nieprzewidywalne rozwiązania.