Prawdziwy czyn nie czyni wrzawy.


prawdziwy-czyn-nie-czyni-wrzawy
albert schweitzerprawdziwyczynnieczyniwrzawyprawdziwy czynczyn nienie czyniczyni wrzawyprawdziwy czyn nieczyn nie czyninie czyni wrzawyprawdziwy czyn nie czyniczyn nie czyni wrzawyprawdziwy czyn nie czyni wrzawy

Nie czyń dru­giemu co to­bie niemiłe ale w tros­ce o je­go równo­wagę emoc­jo­nalną czyń tak aby szcze­ry uśmiech nie gościł na je­go twarzy co chwilę . z se­rii ad­wento­wa okrasa Wiele czyni, kto czyni, co możeWiele czyni, kto czyni, co może.Głupota nie zawsze czyni złym, złość zawsze czyni głupim.Kobieta milcząca czyni najlepiej. Ta naprawdę i ta pozornie mądra, albowiem milczenie czyni wrażenie głębi i pokrywa najgłębiej płytkość, przy czym nadaje kobiecie nieprzeparty urok nieodgadnionego sfinksa.