Prawdziwy mędrzec zadowala się małym.


prawdziwy-mędrzec-zadowala-ę-łym
aleksander sołżenicynprawdziwymędrzeczadowalasięmałymprawdziwy mędrzecmędrzec zadowalazadowala sięsię małymprawdziwy mędrzec zadowalamędrzec zadowala sięzadowala się małymprawdziwy mędrzec zadowala sięmędrzec zadowala się małymprawdziwy mędrzec zadowala się małym

Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony.Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą.Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć.Gdy cztery chcesz otrzymać, proś o dziesięć. Kto niewiele zakroi, małym go zbywają; kto wiele zamierzy, znać dajej że małym go nie odbyć i że swoje trzyma wysoko. Kto się o wielkie kusi, padnie przynamniej na średnim, kto dopina małego, bliższym jest niczego.Dzisiejsza kobieta nie zadowala się już zwykłą rozkoszą - pragnie miłości serca.