Prawdziwy mędrzec zadowala się małym.


prawdziwy-mędrzec-zadowala-ę-łym
aleksander sołżenicynprawdziwymędrzeczadowalasięmałymprawdziwy mędrzecmędrzec zadowalazadowala sięsię małymprawdziwy mędrzec zadowalamędrzec zadowala sięzadowala się małymprawdziwy mędrzec zadowala sięmędrzec zadowala się małymprawdziwy mędrzec zadowala się małym

Prawdziwy mędrzec zawsze jest ze swego losu zadowolony. -Henryk Sienkiewicz
prawdziwy-mędrzec-zawsze-jest-ze-swego-losu-zadowolony
prawdziwy-biznesmen-ę-długów-nie-boi-prawdziwy-biznesmen-długi
Naj­ważniej­sze jest zwy­cięstwo nad małym, czymś niesłycha­nie małym - nad sobą. -Stefan Wyszyński
naj­ważniej­sze-jest zwy­ęstwo-nad-łym-czymś-niesłycha­nie-łym- nad-sobą
Różnica między dużym a małym miastem polega na tym, że w dużym mieście można więcej zobaczyć, a w małym więcej usłyszeć. -Jean Cocteau
różnica-między-żym-a-łym-miastem-polega-na-tym-że-w-żym-mieście-można-więcej-zobaczyć-a-w-łym-więcej-usłyszeć
Dzisiejsza kobieta nie zadowala się już zwykłą rozkoszą - pragnie miłości serca. -Rene Nelli
dzisiejsza-kobieta-nie-zadowala-ę-już-zwykłą-rozkoszą-pragnie-miłoś-serca