Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest przy tobie nawet wtedy, gdy powinien być gdzie indziej.


prawdziwy-przyjaciel-to-ktoś-kto-jest-przy-tobie-nawet-wtedy-gdy-powinien-być-gdzie-indziej
linda macfarlaneprawdziwyprzyjacieltoktośktojestprzytobienawetwtedygdypowinienbyćgdzieindziejprawdziwy przyjacielkto jestjest przyprzy tobietobie nawetnawet wtedygdy powinienpowinien byćbyć gdziegdzie indziejprzyjaciel to ktośkto jest przyjest przy tobieprzy tobie nawettobie nawet wtedygdy powinien byćpowinien być gdziebyć gdzie indziejprawdziwy przyjaciel to ktośkto jest przy tobiejest przy tobie nawetprzy tobie nawet wtedygdy powinien być gdziepowinien być gdzie indziejkto jest przy tobie nawetjest przy tobie nawet wtedygdy powinien być gdzie indziej

Prawdziwy przyjaciel to ten, kto przychodzi, gdy cały świat odchodzi.Ktoś to przecież powinien zrobić, znak zapytania. Ktoś powinien reagować, znak zapytania. Ktoś powinien się przeciwstawić, znak zapytania. Ktoś powinien protestować, znak zapytania. Ja sobie też zadawałem takie pytania, sam. I znajdowałem taką odpowiedź – jeżeli ktoś, to dlaczego nie ja?Kim jest przyjaciel? Powiem ci. Przyjaciel jest osobą, przy której masz śmiałość być sobą.Dbaj bardziej o swój prawdziwy charakter niż o reputację, gdyż twój charakter mówi prawdę o tobie, podczas gdy reputacja to tylko cudza o tobie opinia.Prawdziwy nauczyciel powinien być zawsze najpilniejszym uczniem.Człowiek dopiero wtedy jest szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną, by nadrobić swoją małość. Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest sługą.