Prawdziwy przywódca potrafi tchnąć w nas wiarę, gdy wszystko wskazuje na to, że już nie ma szans.


prawdziwy-przywódca-potrafi-tchnąć-w-nas-wiarę-gdy-wszystko-wskazuje-na-to-że-już-nie-szans
daniel janikprawdziwyprzywódcapotrafitchnąćnaswiaręgdywszystkowskazujenatożejużnieszansprawdziwy przywódcaprzywódca potrafipotrafi tchnąćtchnąć ww nasnas wiaręgdy wszystkowszystko wskazujewskazuje naże jużjuż nienie mama szansprawdziwy przywódca potrafiprzywódca potrafi tchnąćpotrafi tchnąć wtchnąć w nasw nas wiaręgdy wszystko wskazujewszystko wskazuje naże już niejuż nie manie ma szansprawdziwy przywódca potrafi tchnąćprzywódca potrafi tchnąć wpotrafi tchnąć w nastchnąć w nas wiaręgdy wszystko wskazuje naże już nie majuż nie ma szansprawdziwy przywódca potrafi tchnąć wprzywódca potrafi tchnąć w naspotrafi tchnąć w nas wiaręże już nie ma szans

Miłość jest ślepa, gdy świta jej nadzieja rozkoszy, ale gdy ma odzyskanie niefortunnie utraconego szczęścia na celu, potrafi z niezwykłą przenikliwością przewidzieć wszystko.Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować, oznacza to, że chore jest serce.Śmierć wca­le nas nie do­tyczy. Bo gdy my is­tnieje­my, śmierć jest nieobec­na, a gdy tyl­ko śmierć się po­jawi, wte­dy nas już nie ma.Kochamy pochlebstwo, choć nie jest ono w stanie nas zwieść. Pochlebstwo wskazuje bowiem, że jesteśmy na tyle ważni, by na nie zasłużyć.Gdy nas kochają, to naprawdę nie nas, ale gdy mają nas dość, to na pewno nas.Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść potrzeba. A czasem wszystko się pokieruje dobrze, wtedy kiedy najmniej się człowiek tego spodziewa.