Prawdziwy wróg nigdy cię nie opuści.


prawdziwy-wróg-nigdy-ę-nie-opuś
stanisław jerzy lecprawdziwywrógnigdycięnieopuściprawdziwy wrógwróg nigdynigdy cięcię nienie opuściprawdziwy wróg nigdywróg nigdy cięnigdy cię niecię nie opuściprawdziwy wróg nigdy cięwróg nigdy cię nienigdy cię nie opuściprawdziwy wróg nigdy cię niewróg nigdy cię nie opuści

Prawdziwy pechowiec nigdy nie ma pecha.Wróg zawsze powie ci prawdę, przyjaciel nigdyJedynym całkowicie bezinteresownym przyjacielem, którego można mieć na tym interesownym świecie, takim, który nigdy go nie opuści, nigdy nie okaże się niewdzięcznym lub zdradzieckim, jest pies. . . Pocałuje rękę, która nie będzie mogła mu dać jeść, wyliże rany odniesione w starciu z brutalnością świata. . . Kiedy wszyscy inni przyjaciele odejdą, on pozostanie.Prawdziwy człowiek nie osiągnie nigdy wielkości, postępując według reguł szkolnych.Sukces nigdy nie jest efektem Wróg mój największy Blon­dyn, oczy niebieskie Mój wróg to ja sam