Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go.


prawdziwym-błędem-jest-błąd-popełć-i-nie-naprawić-go
konfucjuszprawdziwymbłędemjestbłądpopełnićnienaprawićgoprawdziwym błędembłędem jestjest błądbłąd popełnićpopełnić ii nienie naprawićnaprawić goprawdziwym błędem jestbłędem jest błądjest błąd popełnićbłąd popełnić ipopełnić i niei nie naprawićnie naprawić goprawdziwym błędem jest błądbłędem jest błąd popełnićjest błąd popełnić ibłąd popełnić i niepopełnić i nie naprawići nie naprawić goprawdziwym błędem jest błąd popełnićbłędem jest błąd popełnić ijest błąd popełnić i niebłąd popełnić i nie naprawićpopełnić i nie naprawić go

Kto wie, że popełnił błąd i nie próbuje go naprawić, popełnia drugi błądNajwiększym błędem, jaki człowiek może popełnić, jest strach przed popełnieniem błęduNajwiększym błędem, jaki możemy kiedykolwiek popełnić w życiu jest myślenie, że pracujemy dla kogokolwiek innego niż dla siebie.Jeśli wrogowie cię chwalą, musiałeś popełnić błąd.Kto boi się popełnić błąd, ten nigdy nie będzie tworzył historii.Wyideali­zowałem so­bie Ją myśląc, że to błąd. Błędem było się pomylić.