Prawdziwym bogactwem jest to, kim jesteś, nie to, co masz.


prawdziwym-bogactwem-jest-to-kim-jesteś-nie-to-co-masz
h. jackson brownprawdziwymbogactwemjesttokimjesteśniecomaszprawdziwym bogactwembogactwem jestkim jesteśco maszprawdziwym bogactwem jest

Nig­dy nie pozwól, aby ktoś Cię zmieniał wbrew Two­jej woli. Nig­dy nie daj so­bie mówić, co masz ro­bić, kim masz być.. Uwierz mi, jeśli ktoś mówi, że Cię kocha, a nie ak­ceptu­je Cię ta­kim, ja­kim jesteś, Jeśli nie możesz przy nim być sobą.. Nie jest wart Two­jego uczucia.Kim jesteś? Py­tałam szeptem A ty za­mykałeś mi us­ta gorącym pocałunkiem Kim jesteś? Py­tałam spojrzeniem A ty krępo­wałeś mnie zuchwałą głębią swoich źrenic Kim jesteś? Py­tałam dłońmi na twarzy A ty tyl­ko szor­stkim uśmie­chem ocierałeś się o nie Teraz Jes­teś więc Bra­kiem odpowiedzi Dręczącym mo­je na wpół przes­pa­ne noce Po­wiedz mi, ja­kie książki masz w do­mu, a po­wiem ci, kim jesteś.Powiedz mi, jakie książki masz w domu, a powiem ci, kim jesteś.Koncentruj się bardziej na własnym charakterze niż na własnej reputacji, ponieważ charakter stanowi o tym, kim naprawdę jesteś, a reputacja to jedynie to, kim jesteś w oczach innych ludzi.