Prawdziwym cudem jest fakt, że Bóg złych rzeczy używa do dobrego dzieła.


prawdziwym-cudem-jest-fakt-że-bóg-złych-rzeczy-używa-do-dobrego-dzieła
orygenesprawdziwymcudemjestfaktżebógzłychrzeczyużywadodobregodziełaprawdziwym cudemcudem jestjest faktże bógbóg złychzłych rzeczyrzeczy używaużywa dodo dobregodobrego dziełaprawdziwym cudem jestcudem jest faktże bóg złychbóg złych rzeczyzłych rzeczy używarzeczy używa doużywa do dobregodo dobrego dziełaprawdziwym cudem jest faktże bóg złych rzeczybóg złych rzeczy używazłych rzeczy używa dorzeczy używa do dobregoużywa do dobrego dziełaże bóg złych rzeczy używabóg złych rzeczy używa dozłych rzeczy używa do dobregorzeczy używa do dobrego dzieła

Człowiek mądry posiada przewagę nad innymi nie tyle w wybieraniu rzeczy dobrych, co w unikaniu rzeczy złych.Jest to prawdziwym dobrodziejstwem losu, nie być otoczonym rzeczami banalnymi, a mieć tylko dookoła siebie rzeczy piękne i szlachetne.Nie kończąca się liczba rzeczy, które ustawodawca nakazuje lub których zabrania, unieszczęśliwia ludy i bynajmniej nie czyni ich rozumniejszymi. Mało jest rzeczy dobrych, mało złych i niezliczona mnogość obojętnych.Niewiele jest rzeczy, które można porównać z nudą dobrego przykładu.Myślę, że prawdziwym Są tylko dwa sposoby przejścia przez życie. Jeden, jakby nic nie było cudem, i drugi, jakby wszystko było cudem.