Prawdziwym obiektem edukacjijest człowiek nieustannie zadający pytania.


prawdziwym-obiektem-edukacjijest-człowiek-nieustannie-zadający-pytania
bishop creightonprawdziwymobiektemedukacjijestczłowieknieustanniezadającypytaniaprawdziwym obiektemobiektem edukacjijestedukacjijest człowiekczłowiek nieustannienieustannie zadającyzadający pytaniaprawdziwym obiektem edukacjijestobiektem edukacjijest człowiekedukacjijest człowiek nieustannieczłowiek nieustannie zadającynieustannie zadający pytaniaprawdziwym obiektem edukacjijest człowiekobiektem edukacjijest człowiek nieustannieedukacjijest człowiek nieustannie zadającyczłowiek nieustannie zadający pytaniaprawdziwym obiektem edukacjijest człowiek nieustannieobiektem edukacjijest człowiek nieustannie zadającyedukacjijest człowiek nieustannie zadający pytania

Jeśli człowiek często bywa przedmiotem rozmowy, stanie się wkrótce obiektem krytyki.Każdy człowiek jest tak ważnym obiektem obserwacji Niebios, jak gdyby był sam na świecie.Ludzkość nieustannie kroczy do przodu, lecz człowiek ciągle pozostaje taki sam.Każdy z nas nieustannie wydawany jest na łup innych, na łup ludzkiej opinii, krytyki, sądu; jest nieustannie biczowany, oplwany, w jakiś sposób Człowiek, który nie poczuł smaku swoich łez - nie jest prawdziwym człowiekiem.Pro­wokac­ja to naj­lep­szy sposób na to, by człowiek szczerze od­po­wie­dział na nur­tujące Cie pytania