Prawem życia jest walka. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą.


prawem-życia-jest-walka-dopóki-walczysz-jesteś-zwycięzcą
augustyn z hipponyprawemżyciajestwalkadopókiwalczyszjesteśzwycięzcąprawem życiażycia jestjest walkadopóki walczyszjesteś zwycięzcąprawem życia jestżycia jest walkaprawem życia jest walka

Dopóki walczysz - jesteś zwycięzcą.Walka z miłością, to walka niemal z życiem, bo miłość jest życia rdzeniem.Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Jesteś urodzony, by zwyciężać, jednakże, aby być zwycięzcą, musisz zaplanować zwycięstwo, przygotować się do zwycięstwa i oczekiwać zwycięstwa