Prawem, które jest w największym kryzysie w dzisiejszym społeczeństwie, jest prawo miłości.


prawem-które-jest-w-największym-kryzysie-w-dzisiejszym-społeczeństwie-jest-prawo-miłoś
pier luigi scalfaroprawemktórejestnajwiększymkryzysiedzisiejszymspołeczeństwieprawomiłościktóre jestjest ww największymnajwiększym kryzysiekryzysie ww dzisiejszymdzisiejszym społeczeństwiejest prawoprawo miłościktóre jest wjest w największymw największym kryzysienajwiększym kryzysie wkryzysie w dzisiejszymw dzisiejszym społeczeństwiejest prawo miłościktóre jest w największymjest w największym kryzysiew największym kryzysie wnajwiększym kryzysie w dzisiejszymkryzysie w dzisiejszym społeczeństwiektóre jest w największym kryzysiejest w największym kryzysie ww największym kryzysie w dzisiejszymnajwiększym kryzysie w dzisiejszym społeczeństwie

Prawo do życia nie jest tylko kwestią światopoglądu, nie jest tylko prawem religijnym, ale jest prawem człowieka.Impotenci rozpuszczają wieści o kryzysie miłości.Nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe; lecz to, co sprawiedliwe, powinno stać się prawem.Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią.Największym grzechem jest grzech miłości - jest tak wielki, że trzeba aż dwojga, żeby go popełnić.Istnieją nie tylko prawa człowieka, ale także prawa osła, niezbywalne prawa osła. Naczelnym prawem każdego osła jest np. prawo do zabitego lwa, którego mógłby do woli okładać kopniakami.