Prawo do wymachiwania pięścią kończy się na początku nosa drugiego człowieka.


prawo-do-wymachiwania-pięśą-kończy-ę-na-początku-nosa-drugiego-człowieka
oliver wendall holmesprawodowymachiwaniapięściąkończysięnapoczątkunosadrugiegoczłowiekaprawo dodo wymachiwaniawymachiwania pięściąpięścią kończykończy sięsię nana początkupoczątku nosanosa drugiegodrugiego człowiekaprawo do wymachiwaniado wymachiwania pięściąwymachiwania pięścią kończypięścią kończy siękończy się nasię na początkuna początku nosapoczątku nosa drugiegonosa drugiego człowiekaprawo do wymachiwania pięściądo wymachiwania pięścią kończywymachiwania pięścią kończy siępięścią kończy się nakończy się na początkusię na początku nosana początku nosa drugiegopoczątku nosa drugiego człowiekaprawo do wymachiwania pięścią kończydo wymachiwania pięścią kończy sięwymachiwania pięścią kończy się napięścią kończy się na początkukończy się na początku nosasię na początku nosa drugiegona początku nosa drugiego człowieka

Gdy człowiek na początku jest pewny, kończy na wątpliwości, a gdy zaczyna od wątpliwości, kończy na pewności.Gdy człowiek na początku jest pew­ny, kończy na wątpli­wości, a gdy zaczy­na od wątpli­wości, kończy na pewności.Modlitwa zbliża człowieka nie tylko do Boga ale i do drugiego człowieka.Szanuj każdego człowieka, bo mieszka w nim Chrystus. Bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka.Wsłuchując się z miłością w drugiego człowieka, sami zaczynamy przemawiać.