Prawo, gdy nie ma nic z boskiego daru, jest kamieniem u szyi.


prawo-gdy-nie-nic-z-boskiego-daru-jest-kamieniem-u-szyi
kostis palamasprawogdynienicboskiegodarujestkamieniemszyigdy nienie mama nicnic zz boskiegoboskiego darujest kamieniemkamieniem uu szyigdy nie manie ma nicma nic znic z boskiegoz boskiego darujest kamieniem ukamieniem u szyigdy nie ma nicnie ma nic zma nic z boskiegonic z boskiego darujest kamieniem u szyigdy nie ma nic znie ma nic z boskiegoma nic z boskiego daru

wo­le mieć nic od czegoś ta­kie nic, nie wrzu­ca w ogień nie dos­kwiera gdy mroźno na dworze ta­kie nic nie tęskni ani nie wzdycha nic to nic to nie fizyka ani nie chemia nie splot języków zwodzeń nie en­dorfi­ny w mózgu nic to nic, bez większe­go roz­rachun­ku nic nie krzyczy nic nie chodzi dziś wkurwione nic to dob­ra stro­na baśni w niczym nic ci nie pomoże i nic z niczym nic nie może Nie mów już nic Nie dam Ci zrozumienia Każdy Twój gest Tłumaczyłam inaczej Miałam prawo Umysł by­wa niejasny Nie wyp­ro­wadziłeś z błędu Ser­cem po­parłeś mo­je serce I gdy Ci uwierzyłam Wy­jaśniłeś, że miłość Pi­sana w twoim słowniku Znaczy ulotną chwilę.Małżeństwo jest je­dyną formą rzeczy­wis­te­go niewol­nic­twa uz­na­nego przez prawo.A gdy pragnienie wolności owładnie tobą, zrzucisz jarzmo z twej szyi.Prawo nic nie znaczy przeciwko sile.W kobietę nigdy nie ciskaj kamieniem, chyba że jest to kamień szlachetny.