Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych.


prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
anna jokaiprawomusibyćobiektywnemożeniektórychkarzeniepotrzebniealekażdymraziechronipozostałychprawo musimusi byćbyć obiektywnemoże ii niektórychniektórych karzekarze niepotrzebnieale ww każdymkażdym razierazie chronichroni pozostałychprawo musi byćmusi być obiektywnemoże i niektórychi niektórych karzeniektórych karze niepotrzebnieale w każdymw każdym raziekażdym razie chronirazie chroni pozostałychprawo musi być obiektywnemoże i niektórych karzei niektórych karze niepotrzebnieale w każdym raziew każdym razie chronikażdym razie chroni pozostałychmoże i niektórych karze niepotrzebnieale w każdym razie chroniw każdym razie chroni pozostałych

Może w maju, może w grudniu. Może jutro popołudniu. W każdym razie dzisiaj nie. -Marian Hemar
może-w-maju-może-w-grudniu-może-jutro-popołudniu-w-każdym-razie-dzisiaj-nie
Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale. -Johann Wolfgang Goethe
być-może-nic-nie-jest-warte-zachodu-aby-to-lub-tamto-czynić-ale-wszystko-co-czynimy-jest-w-każdym-razie-warte-aby-to-czynić-doskonale
Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna. -Witold Gombrowicz
moralność-musi-być-sama-w-stosunku-do-wszystkich-w-przeciwnym-razie-staje-ę-niesprawiedliwa-a-więc-niemoralna
Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu. -Jeanne Moreau
wiek-nie-chroni-przed-miłośą-ale-miłość-chroni-przed-upływem-czasu
Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki. -Tu Yu
atak-nie-musi-być-pomysłowy-ale-musi-być-niezwykle-szybki
Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią. -Waldemar Łysiak
ludzie-nic-nie-rozumiejący-ale-mający-prawo-głosu-są-w-każdym-społeczeństwie-wielką-armią