Prawo musi być obiektywne. Może i niektórych karze niepotrzebnie, ale w każdym razie chroni pozostałych.


prawo-musi-być-obiektywne-może-i-niektórych-karze-niepotrzebnie-ale-w-każdym-razie-chroni-pozostałych
anna jokaiprawomusibyćobiektywnemożeniektórychkarzeniepotrzebniealekażdymraziechronipozostałychprawo musimusi byćbyć obiektywnemoże ii niektórychniektórych karzekarze niepotrzebnieale ww każdymkażdym razierazie chronichroni pozostałychprawo musi byćmusi być obiektywnemoże i niektórychi niektórych karzeniektórych karze niepotrzebnieale w każdymw każdym raziekażdym razie chronirazie chroni pozostałychprawo musi być obiektywnemoże i niektórych karzei niektórych karze niepotrzebnieale w każdym raziew każdym razie chronikażdym razie chroni pozostałychmoże i niektórych karze niepotrzebnieale w każdym razie chroniw każdym razie chroni pozostałych

Może w maju, może w grudniu. Może jutro popołudniu. W każdym razie dzisiaj nie.Być może nic nie jest warte zachodu, aby to lub tamto czynić. Ale wszystko, co czynimy, jest w każdym razie warte, aby to czynić doskonale.Moralność musi być ta sama w stosunku do wszystkich, w przeciwnym razie staje się niesprawiedliwa, a więc niemoralna.Wiek nie chroni przed miłością, ale miłość chroni przed upływem czasu.Atak nie musi być pomysłowy, ale musi być niezwykle szybki.Ludzie nic nie rozumiejący, ale mający prawo głosu, są w każdym społeczeństwie wielką armią.