Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.


prawo-stawia-dobro-ogółu-ponad-dobrem-jednostki
cyceronprawostawiadobroogółuponaddobremjednostkiprawo stawiastawia dobrodobro ogółuogółu ponadponad dobremdobrem jednostkiprawo stawia dobrostawia dobro ogółudobro ogółu ponadogółu ponad dobremponad dobrem jednostkiprawo stawia dobro ogółustawia dobro ogółu ponaddobro ogółu ponad dobremogółu ponad dobrem jednostkiprawo stawia dobro ogółu ponadstawia dobro ogółu ponad dobremdobro ogółu ponad dobrem jednostki

Pra­wo sta­wia dob­ro ogółu po­nad dob­rem jednostki.Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić.Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem!Nie masz zgoła dla białogłowy pochwały nie tylko zupełnej, ale i prawdziwej, jeśli nie dołoży się wzmianki o tym, że kobieta stawia ponad wszystkimi uciechami świata wnętrze swego domostwa.Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia.Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granice tego, co może zrobić