Prawo stawia dobro ogółu ponad dobrem jednostki.


prawo-stawia-dobro-ogółu-ponad-dobrem-jednostki
cyceronprawostawiadobroogółuponaddobremjednostkiprawo stawiastawia dobrodobro ogółuogółu ponadponad dobremdobrem jednostkiprawo stawia dobrostawia dobro ogółudobro ogółu ponadogółu ponad dobremponad dobrem jednostkiprawo stawia dobro ogółustawia dobro ogółu ponaddobro ogółu ponad dobremogółu ponad dobrem jednostkiprawo stawia dobro ogółu ponadstawia dobro ogółu ponad dobremdobro ogółu ponad dobrem jednostki

Pra­wo sta­wia dob­ro ogółu po­nad dob­rem jednostki. -Cyceron
pra­wo-sta­wia-dob­ro-ogółu-po­nad-dob­rem-jednostki
Czy życie jest dobrem, które do nas należy? Uważam, że tak, ale to dobro jest nam dane pod warunkami, co do których można się pomylić. -Marie-Jeanne Roland De La Platiere
czy-życie-jest-dobrem-które-do-nas-należy-uważam-że-tak-ale-to-dobro-jest-nam-dane-pod-warunkami-co-do-których-można-ę-pomylić
Czynić dobro, gdzie to jest możliwe, kochać wolność ponad wszystko, nie zaprzeć się prawdy nawet przed tronem! -Ludwik Van Beethoven
czynić-dobro-gdzie-to-jest-możliwe-kochać-wolność-ponad-wszystko-nie-zaprzeć-ę-prawdy-nawet-przed-tronem
Jeśli życie jest Dobrem, Dobrem jest i śmierć, bez której nie ma życia. -Lew Tołstoj
jeśli-życie-jest-dobrem-dobrem-jest-i-śmierć-bez-której-nie-życia
Gdy człowiek stawia sobie granicę tego co zrobi, stawia sobie też granice tego, co może zrobić -Schwab Charles
gdy-człowiek-stawia-sobie-granicę-tego-co-zrobi-stawia-sobie-też-granice-tego-co-może-zrobić