Preteksty nieuniknione przynależą do sfery fatalizmu.


preteksty-nieuniknione-przynależą-do-sfery-fatalizmu
curzio malapartepretekstynieuniknioneprzynależądosferyfatalizmupreteksty nieuniknionenieuniknione przynależąprzynależą dodo sferysfery fatalizmupreteksty nieuniknione przynależąnieuniknione przynależą doprzynależą do sferydo sfery fatalizmupreteksty nieuniknione przynależą donieuniknione przynależą do sferyprzynależą do sfery fatalizmupreteksty nieuniknione przynależą do sferynieuniknione przynależą do sfery fatalizmu

Słowa przynależą do czasu, milczenie do wieczności.Ka­tarzy­na spod pol­skiej sfery wykręcała cy­tatom numery. Choć eOs to imię opar­te na minie dziec­ka, częściej jed­nak megiery.Żyć lekko, ale nie lekkomyślnie, mieć odwagę bez pychy, okazywać zaufanie i radosne wyrzeczenie bez fatalizmu - oto sztuka życia.Tak kruche wszystko tak ulot­ne w życiu szczęście to chwile Życie to walka bit­wy nieuniknione tym ra­zem dobrze Heroicznemu maksymalizmowi etycznemu towarzyszy idea przekraczania człowieczeństwa ku duchowi – jest to nie tylko możliwe, ale konieczne i nieuniknione. To jest ton wysiłku duchowej przemiany, który Piłsudski odnalazł u Słowackiego i który go już nigdy nie opuścił.Ja błędy popełniam nieustannie, ale uważam, że to jest nieuniknione i nie ma co się wobec tego napinać i kontrolować, bo przestanę być normalnym człowiekiem i ze spontanicznej osoby zmienię się w poprawną nauczycielkę. Jeżeli mam uczyć dalej, to pod warunkiem, że będę sobą, ze swoimi wszystkimi głupotami i mądrościami, wadami i zaletami.