Prezydent Bush ma bowiem tę właściwość, że jest głupi.


prezydent-bush-bowiem-tę-właściwość-że-jest-głupi
stanisław lemprezydentbushbowiemwłaściwośćżejestgłupiprezydent bushbush mama bowiembowiem tętę właściwośćże jestjest głupiprezydent bush mabush ma bowiemma bowiem tębowiem tę właściwośćże jest głupiprezydent bush ma bowiembush ma bowiem tęma bowiem tę właściwośćprezydent bush ma bowiem tębush ma bowiem tę właściwość

Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi. -Manuela Gretkowska
nie- ludzi-złych-są tyl­ko-głupi-ale- głupi-są najgorsi
Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu. -Bias z Prieny
siła-fizyczna-to-dzieło-przyrody-ale-umieć-doradzić-to-co-korzystne-dla-ojczyzny-to-właściwość-duszy-i-rozumu
rzekł-głupi-w ser­cu-swoim-nie- boga-tyl­ko-głupi-ateis­-by ę-z tym-nie zgodził
Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał. -Kapitan
głupi-na głupiego-gdy­bym-był-tak-głupi-jak ty-to bym-ę-przezywał
El pueblo americano no quiere saber de ninguna declaración equivocada que George Bush pueda hacer o no . -George W. Bush
el-pueblo-americano-no-quiere-saber-de-ninguna-declaración-equivocada-george-bush-pueda-hacer-o-no