Prezydent Bush ma bowiem tę właściwość, że jest głupi.


prezydent-bush-bowiem-tę-właściwość-że-jest-głupi
stanisław lemprezydentbushbowiemwłaściwośćżejestgłupiprezydent bushbush mama bowiembowiem tętę właściwośćże jestjest głupiprezydent bush mabush ma bowiemma bowiem tębowiem tę właściwośćże jest głupiprezydent bush ma bowiembush ma bowiem tęma bowiem tę właściwośćprezydent bush ma bowiem tębush ma bowiem tę właściwość

Nie ma ludzi złych, są tyl­ko głupi, ale ci głupi są najgorsi.Siła fizyczna to dzieło przyrody; ale umieć doradzić to, co korzystne dla ojczyzny, to właściwość duszy i rozumu.Re­ligia jest dla mądrych. A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi, nie po­winien do te­go używać re­ligii, nie po­winien re­ligią swo­jej głupo­ty zasłaniać.Głupi na głupiego ... - Gdy­bym był tak głupi jak ty, to bym cię przezywał.El pueblo americano no quiere saber de ninguna declaración equivocada que George Bush pueda hacer o no .