Pro­myki słońca, Przedzierają się przez liście . Chwi­la zamyślenia.


pro­myki-słońca-przedzierają ę-przez-liście-chwi­-zamyślenia
cytlopkapro­mykisłońcaprzedzierają sięprzezliściechwi­lazamyśleniapro­myki słońcaprzedzierają się przezprzez liścieliściechwi­lachwi­la zamyśleniaprzedzierają się przez liścieprzez liściechwi­la zamyśleniaprzedzierają się przez liście

Będę tu cze­kać dopóki pro­mienie słońca zwiędną Będę tu cze­kać nim z drzew liście spadną set­ny raz Bo mogę cze­kać tu na ciebie na­wet set­ki lat Lilu  -impolite
będę- cze­kać-dopóki-pro­mienie-słońca-zwiędną-będę- cze­kać-nim-z drzew-liście-spadną-set­ny-raz-bo-mogę-cze­kać- na ciebie
Po­gar­da jest właści­wa ludziom słabym i nik­czem­nym, którzy usiłują od­wrócić uwagę od drob­nych świństw, przy których po­mocy przedzierają się przez życie. -Stanisław Dygat
po­gar­da-jest właś­wa-ludziom-słabym-i nik­czem­nym-którzy-usiłują-od­wróć-uwagę-od drob­nych-świństw-przy-których-po­mocy
tańczące liście zbiera wiatr chwi­le wzmaga za chłod­no bez nas  -Cykam
ńczą-liście-zbiera-wiatr-chwi­-wzmaga-za-chłod­no-bez-nas