Pro­za dnia to ko­bieca poezja.


pro­za-dnia-to ko­bieca-poezja
józef bułatowiczpro­zadniato ko­biecapoezjapro­za dniadnia to ko­biecato ko­bieca poezjapro­za dnia to ko­biecadnia to ko­bieca poezjapro­za dnia to ko­bieca poezja

Gdy­bym kiedy­kol­wiek chciała bo­so biec do niego- zat­rzy­maj­cie mnie. Wys­tar­czy, że każde­go dnia nit­ka po nit­ce odzieram przed nim swoją ko­biecą dumę. -Riot
gdy­bym-kiedy­kol­wiek-chciała-bo­so-biec-do niego-zat­rzy­maj­cie-mnie-wys­tar­czy że każde­go-dnia-nit­ka-po nit­-odzieram
Poezja to zniesienie wszelkich ograniczeń z wyjątkiem tych, które autor zechce zostawić sam sobie. Poezja jest być może ostatnim obszarem wolności. -Mieczysław Jastrun
poezja-to-zniesienie-wszelkich-ograniczeń-z-wyjątkiem-tych-które-autor-zechce-zostawić-sam-sobie-poezja-jest-być-może-ostatnim-obszarem
Pew­ne­go dnia zap­rzęgniemy do pra­cy przypływy i odpływy, uwięzi­my pro­mienie słońca. -Thomas Alva Edison
pew­ne­go-dnia-zap­rzęgniemy-do pra­cy-przypływy-i odpływy-uwięzi­my-pro­mienie-słońca
Ko­bieca dusza jest strefą erogenną. -Raquel Welch
ko­bieca-dusza-jest strefą-erogenną