Proces militaryzacji zaczyna się zazwyczaj od skoszarowania umysłów.


proces-militaryzacji-zaczyna-ę-zazwyczaj-od-skoszarowania-umysłów
zbigniew waydykprocesmilitaryzacjizaczynasięzazwyczajodskoszarowaniaumysłówproces militaryzacjimilitaryzacji zaczynazaczyna sięsię zazwyczajzazwyczaj odod skoszarowaniaskoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczynamilitaryzacji zaczyna sięzaczyna się zazwyczajsię zazwyczaj odzazwyczaj od skoszarowaniaod skoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczyna sięmilitaryzacji zaczyna się zazwyczajzaczyna się zazwyczaj odsię zazwyczaj od skoszarowaniazazwyczaj od skoszarowania umysłówproces militaryzacji zaczyna się zazwyczajmilitaryzacji zaczyna się zazwyczaj odzaczyna się zazwyczaj od skoszarowaniasię zazwyczaj od skoszarowania umysłów

Najniebezpieczniejszy dla złego rządu jest zazwyczaj ten moment, kiedy zaczyna się on reformować. -Alexis de Tocqueville
najniebezpieczniejszy-dla-złego-rzą-jest-zazwyczaj-ten-moment-kiedy-zaczyna-ę-on-reformować
Dla umysłów prostackich rozstrzygającą jest prawdziwość pewnej idei: dla umysłów wyższego typu jest sposób dojścia do idei. -Tadeusz Peiper
dla-umysłów-prostackich-rozstrzygającą-jest-prawdziwość-pewnej-idei-dla-umysłów-wyższego-typu-jest-sposób-dojścia-do-idei
Życie to jeden długi proces męczenia się. -Samuel Butler
Życie-to-jeden-długi-proces-męczenia-ę
U większości ludzi proces myślenia ogranicza się do wyboru spośród cudzych sądów według instynktownego poczucia własnego interesu. -Feliks Chaalibóg
u-większoś-ludzi-proces-myślenia-ogranicza-ę-do-wyboru-spośród-cudzych-sądów-według-instynktownego-poczucia-własnego-interesu
Myślenie: proces przetwarzania poznania w wiedzę. -William Wharton
myślenie-proces-przetwarzania-poznania-w-wiedzę
Miłości trzeba się uczyć i jeszcze raz uczyć; ten proces nie ma końca. -Anonim
miłoś-trzeba-ę-uczyć-i-jeszcze-raz-uczyć-ten-proces-nie-końca