Profesja hipokryty przynosi wspaniałe korzyści.


profesja-hipokryty-przynosi-wspaniałe-korzyś
molierprofesjahipokrytyprzynosiwspaniałekorzyściprofesja hipokrytyhipokryty przynosiprzynosi wspaniałewspaniałe korzyściprofesja hipokryty przynosihipokryty przynosi wspaniałeprzynosi wspaniałe korzyściprofesja hipokryty przynosi wspaniałehipokryty przynosi wspaniałe korzyściprofesja hipokryty przynosi wspaniałe korzyści

Rozprawienie się z błędem przynosi równe, a czasem nawet większe korzyści, niż odkrycie nowej prawdy lub faktu.Najwyższa dobroć podobna jest wodzie. Dobroć wody polega na tym, że przynosi ona korzyści dziesiątkom tysięcy rzeczy, mimo że z nikim nie walczy.Kobieta jest wiosną... przychodzi po jesieni i zimie, przynosi świeżość i ciepło... i jeszcze przynosi nadzieję.Staraj się podobać wszystkim obywatelom, w jakimkolwiek mieście przebywasz, bo to najwięcej przynosi wdzięczności; a postępowanie zadufane w sobie częstokroć ciężkie i szkodliwe przynosi skutki.Podstęp wcale nie przynosi ludziom pożytku; niekorzystną jest rzeczą nie tylko być oszukanym, lecz również oszukiwać; wszakże podstęp upadla naturę ludzką, zwycięzcę naraża na pogardę, zwyciężonemu przynosi politowanie.Kosz życia obfituje we wspaniałe dary.