Pros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy, którzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikować.


pros­te-życie-wiodą-tyl­ko-nieudaczni­cy-którzy-nie pot­ra­fią-go so­bie-skomplikować
aforystokratapros­teżyciewiodątyl­konieudaczni­cyktórzynie pot­ra­fiągo so­bieskomplikowaćpros­te życieżycie wiodąwiodą tyl­kotyl­ko nieudaczni­cyktórzy nie pot­ra­fiąnie pot­ra­fią go so­biego so­bie skomplikowaćpros­te życie wiodążycie wiodą tyl­kowiodą tyl­ko nieudaczni­cyktórzy nie pot­ra­fią go so­bienie pot­ra­fią go so­bie skomplikowaćpros­te życie wiodą tyl­kożycie wiodą tyl­ko nieudaczni­cyktórzy nie pot­ra­fią go so­bie skomplikowaćpros­te życie wiodą tyl­ko nieudaczni­cy

Ci, którzy wnoszą w życie in­nych ludzi pro­mień słońca to ludzie, którzy nie pot­ra­fią zat­rzy­mać go tyl­ko dla siebie. -James Matthew Barrie
ci-którzy-wnoszą-w życie-in­nych-ludzi-pro­mień-słońca-to ludzie-którzy-nie pot­ra­fią-zat­rzy­ć-go tyl­ko-dla-siebie
Ludzie, którzy kochają, pot­ra­fią za­dawać naj­bo­leśniej­sze ciosy. Pot­ra­fią uśmier­cać nie poz­ba­wiając swej ofiary życia. -Adam Bohdaj
ludzie-którzy-kochają-pot­ra­fią-za­dawać-naj­bo­śniej­sze-ciosy-pot­ra­fią uśmier­cać-nie poz­ba­wiając-swej-ofiary-życia
Są także ludzie, którzy pot­ra­fią za­bawiać się tyl­ko w stadzie. Praw­dzi­wy bo­hater ba­wi się sam. -Charles Baudelaire
są także-ludzie-którzy-pot­ra­fią-za­bawiać ę-tyl­ko-w stadzie-praw­dzi­wy bo­hater-ba­wi ę-sam