Prosta Droga Owocem ciszy jest modlitwa, Owocem modlitwy jest wiara, Owocem wiary jest miłość, Owocem miłości jest służba! Owocem służby jest pokój!


prosta-droga-owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest
matka teresa z kalkutyprostadrogaowocemciszyjestmodlitwamodlitwywiarawiarymiłośćmiłościsłużbasłużbypokójprosta drogadroga owocemowocem ciszyciszy jestjest modlitwaowocem modlitwymodlitwy jestjest wiaraowocem wiarywiary jestjest miłośćowocem miłościmiłości jestjest służbaowocem służbysłużby jestjest pokójprosta droga owocemdroga owocem ciszyowocem ciszy jestciszy jest modlitwaowocem modlitwy jestmodlitwy jest wiaraowocem wiary jestwiary jest miłośćowocem miłości jestmiłości jest służbaowocem służby jestsłużby jest pokójprosta droga owocem ciszydroga owocem ciszy jestowocem ciszy jest modlitwaowocem modlitwy jest wiaraowocem wiary jest miłośćowocem miłości jest służbaowocem służby jest pokójprosta droga owocem ciszy jestdroga owocem ciszy jest modlitwa

Owocem ciszy jest modlitwa. Owocem modlitwy jest wiara. Owocem wiary jest miłość. Owocem miłości jest służba. Owocem służby jest pokój. -Matka Teresa z Kalkuty
owocem-ciszy-jest-modlitwa-owocem-modlitwy-jest-wiara-owocem-wiary-jest-miłość-owocem-miłoś-jest-służba-owocem-służby-jest-pokój
Życie jest ciągłą walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągłą-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Życie jest ciągle walką, a pokój jest tylko owocem zwycięstwa. -Joseph Conrad
Życie-jest-ągle-walką-a-pokój-jest-tylko-owocem-zwycięstwa
Potężna jest miłość matki; gdyś uczynił coś złego, nie potrafi cię nienawidzić, bo jesteś owocem jej łona. -Sofokles
potężna-jest-miłość-matki-gdyś-uczynił-coś-złego-nie-potrafi-ę-nienawidzić-bo-jesteś-owocem-jej-łona
Ustalenie się pięknego języka jest owocem refleksji nader finezyjnych, dowcipnych, oraz smaku najczystszego. -Stephanie - Felicite De Genlis
ustalenie-ę-pięknego-języka-jest-owocem-refleksji-nader-finezyjnych-dowcipnych-oraz-smaku-najczystszego
By zapragnąć przyjaźni nie potrzebujesz wiele czasu, lecz sama przyjaźń jest owocem, który dojrzewa powoli. -Arystoteles
by-zapragnąć-przyjaź-nie-potrzebujesz-wiele-czasu-lecz-sama-przyjaźń-jest-owocem-który-dojrzewa-powoli