Prostotę można naśladować, ale nie można jej skopiować.


prostotę-można-naśladować-ale-nie-można-jej-skopiować
coco chanelprostotęmożnanaśladowaćaleniejejskopiowaćprostotę możnamożna naśladowaćale nienie możnamożna jejjej skopiowaćprostotę można naśladowaćale nie możnanie można jejmożna jej skopiowaćale nie można jejnie można jej skopiowaćale nie można jej skopiować

Można mieć okresy, w których modlitwa kuleje, ale nie można utrzymać wiary na stałe nie modląc się, tak jak nie można żyć nie oddychając.Można dru­giego człowieka zniewo­lić, zdep­tać, zniszczyć, ale nie można go opa­nować, nie można nim kiero­wać tak, jak kieru­je się przed­miota­mi na­leżący­mi do przy­rody nieożywionej.Życia nie można wybrać, ale można z niego coś zrobić.Można dawać rady, ale nie można nauczyć postępowania.Kłamstwem można zajść daleko, ale nie można wrócić.Życia nie można so­bie wy­bierać, ale można coś z niego zrobić.