Prostota - to jest najwyższe przystosowanie się do komplikacji natury.


prostota-to-jest-najwyższe-przystosowanie-ę-do-komplikacji-natury
stefan napierskiprostotatojestnajwyższeprzystosowaniesiędokomplikacjinaturyprostotajest najwyższenajwyższe przystosowanieprzystosowanie sięsię dodo komplikacjikomplikacji naturyjest najwyższe przystosowanienajwyższe przystosowanie sięprzystosowanie się dosię do komplikacjido komplikacji naturyjest najwyższe przystosowanie sięnajwyższe przystosowanie się doprzystosowanie się do komplikacjisię do komplikacji naturyjest najwyższe przystosowanie się donajwyższe przystosowanie się do komplikacjiprzystosowanie się do komplikacji natury

Niewinność jakiejś istoty, to całkowite przystosowanie się do świata, w jakim żyje. Nie ma żadnego związku z okrucieństwem czy łagodnością - wilk jest równie niewinny jak gołębica. -Jean Giraudoux
niewinność-jakiejś-istoty-to-całkowite-przystosowanie-ę-do-świata-w-jakim-żyje-nie-żadnego-związku-z-okrucieństwem-czy-łagodnośą-wilk
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu jest tak samo urojona, jak stałość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-stałość-naszej-natury
Piękno natury jest uzewnętrznieniem natury. -Karol Darwin
piękno-natury-jest-uzewnętrznieniem-natury
Najwyższe miłosierdzie pozbawione jest tkliwości. -Czuang-Cy
najwyższe-miłosierdzie-pozbawione-jest-tkliwoś
Słabość natury, którą przypisujemy bliźniemu, jest tak samo urojona, jak słabość naszej natury. -Marcel Proust
słabość-natury-którą-przypisujemy-bliźniemu-jest-tak-samo-urojona-jak-słabość-naszej-natury
Prostota jest pokorą w obliczu Boga. -Zenta Maurina
prostota-jest-pokorą-w-obliczu-boga