Proszę nie pozwól mi odejść 


proszę-nie pozwól-mi odejść 
malinowamartaproszęnie pozwólmi odejść proszę nie pozwólnie pozwól mi odejść proszę nie pozwól mi odejść 

Pozwól, nie broń się gdy ko­bieta mie­rzy dłoń po­ra już odejść zbyt długi impas niech znów zak­witnie Ziemia pozwól jej odejść Odejdź z mej pa­mięci !!! Wyjdź z me­go serca!!! Pozwól mi zapomnieć!!! Nie rań więcej!!! Proszę tyl­ko o to...Pozwól jej odejść, ktoś in­ny po­kocha ją bar­dziej niż ty. A jeśli nie to przy­naj­mniej nie będzie wie­cznie ranić.marzę o tobie czy mogę? proszę wy­raź zgodę pozwól mi myśleć o sobie świet­nie to robię kwiat­ki mam w głowie gdy tak myślę tyl­ko o tobie Uchroń przed złem Panie Już mi nie pozwól się bać Nie pozwól na łzy