Proszę pana, proszę pana, taka jestem zakochana.


proszę-pana-proszę-pana-taka-jestem-zakochana
krystyna Żywulskaproszępanaproszętakajestemzakochanaproszę panaproszę panataka jestemjestem zakochanataka jestem zakochana

A ja jestem, proszę pana, na zakręcie. Moje prawo to jest pańskie lewo. Pan widzi: krzesło, ławkę, stół, a ja – rozdarte drzewo.Ja tego, proszę pana, nie nazywam Konstytucją, ja to nazywam konstytutą. I wymyśliłem to słowo, bo ono najbliższe jest do prostituty.lu­bię Cię taką roz­dartą roz­sy­paną w całości moją  Pan dla Pa­ni przy­niósł pączki Grzecznie po­dał jej do rączki Zachwy­cona w pąsach cała Aż z ra­dości zaklaskała Ja­ka wielką ra­dośc sprawił Piękny pre­zent ją rozbawił Pachną cud­nie wymarzone Piękną wstążką przystrojone Pu­dełeczko otworzyła Kwiaty w wa­zon ułożyła Roz­kwitnęły pączki dane Piękne róże herbaciane Ta­ki mały żart czwartkowy Dzi­siaj przyszedł mi do głowy Bo to pączki są różane Nie z cu­kier­ni lukrowane Do cu­kier­ni pójdę z rana Po te z luk­rem proszę Pana.Panie! Proszę Cię dzisiaj nie o czas na to, bym mógł w nim uczynić jak najwięcej. Proszę Cię dziś o łaskę w tym czasie który mi dajesz, bym z pewnością i pokojem czynił to, czego Ty chcesz i co czynić powinienem.PRZEP­RASZAM OD RA­ZU, ZE PISZĘ TO TAK ALE CHCĘ DAĆ KOMUNIKAT! Pro­fil http://mendrzecc.cytaty.info/ NIE JEST MÓJ! KTOŚ SIĘ PO­DE MNIE POD­SZY­WA. PROSZĘ AD­MI­NIS­TRA­TORÓW JAK I MO­DERA­TORÓW O REAK­CJĘ! PROSZĘ GO USUNĄĆ!