Pruderia to rodzaj skąpstwa i to najgorszy ze wszystkich.


pruderia-to-rodzaj-skąpstwa-i-to-najgorszy-ze-wszystkich
stendhalpruderiatorodzajskąpstwanajgorszyzewszystkichrodzaj skąpstwaskąpstwa inajgorszy zeze wszystkichpruderia to rodzajrodzaj skąpstwa ii to najgorszynajgorszy ze wszystkichpruderia to rodzaj skąpstwaskąpstwa i to najgorszyi to najgorszy zepruderia to rodzaj skąpstwa irodzaj skąpstwa i to najgorszyskąpstwa i to najgorszy zei to najgorszy ze wszystkich

Pruderia jest to rodzaj skąpstwa najgorszy ze wszystkich.Pru­deria jest to rodzaj skąpstwa naj­gor­szy ze wszystkich.Ucywilizowany dziki jest najgorszy ze wszystkich dzikich.Polska wódka jest najlepsza, lecz polski pijak najgorszy.Strach bywa różny, ale najgorszy jest strach przed wstydem.Cała wiedza, suma wszystkich pytań i wszystkich odpowiedzi zawarta jest w psie.