Pry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą.


pry­wat­ność-człowieka-jest rzeczą-świętą
milan kunderapry­wat­nośćczłowiekajest rzecząświętąpry­wat­ność człowiekaczłowieka jest rzecząjest rzeczą świętąpry­wat­ność człowieka jest rzeczączłowieka jest rzeczą świętąpry­wat­ność człowieka jest rzeczą świętą

Przekonania każdego człowieka są go świętą rzeczą i należy je szanować. -Anonim
przekonania-każdego-człowieka-są-go-świętą-rzeczą-i-należy-szanować
Niechętnie wtrącam się w swo­je pry­wat­ne sprawy. -Karl Kraus
niechętnie-wtrącam ę-w swo­-pry­wat­ne-sprawy
pry­wat­na wola nie jest zu­pełnie goła kocha­na kocha  -Cykam
pry­wat­na-wola-nie-jest zu­pełnie-goła-kocha­na-kocha 
Człowiek, który nie ma pas­ji, w moim pry­wat­nym ran­kingu, jest trochę jak in­wa­lida dru­giej grupy. -Kuba Wojewódzki
człowiek-który-nie  ­ji-w moim-pry­wat­nym-ran­kingu-jest trochę-jak in­wa­lida-dru­giej-grupy