Prze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami.


prze­ętne-myśli-nad­mier­nie-ob­rastają-słowami
kazimierz chyłaprze­ciętnemyślinad­mier­nieob­rastająsłowamiprze­ciętne myślimyśli nad­mier­nienad­mier­nie ob­rastająob­rastają słowamiprze­ciętne myśli nad­mier­niemyśli nad­mier­nie ob­rastająnad­mier­nie ob­rastają słowamiprze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastająmyśli nad­mier­nie ob­rastają słowamiprze­ciętne myśli nad­mier­nie ob­rastają słowami

nie wiem co wchodzi w skład mózgu prze­ciętne­go mężczyz­ny, ale z pew­nością nie są to neurony Nie ma tak prze­ciętne­go człowieka, od które­go mędrzec nie mógłby się jeszcze cze­goś nauczyć.Ko­go szczęście pieściło nad­mier­nie, tym zmiana wstrząśnie.Myśli zdradzają na­job­rzyd­li­wiej. Myśli mają nad na­mi władzę. Myśli kradną nasze naj­skryt­sze zakątki umysłu. Myśli tworzą to, co chcieli­byśmy zro­bić, ale nie wypada.Nauka nie bu­duje mostów nad prze­paściami myśli, lecz po pros­tu stoi ja­ko tab­li­ca ostrzegawcza.Naj­większe występki wy­nikają z nad­mier­nych prag­nień, a nie z konieczności.