Prze­cież nie można cze­kać, aż coś przyj­dzie sa­mo... sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki.


prze­cież-nie można-cze­kać-aż coś-przyj­dzie-­mo-sko­ro jest na wy­ągnięcie-ręki
zielona15prze­cieżnie możnacze­kaćaż cośprzyj­dziesa­mosko­ro jest na wy­ciągnięcierękiprze­cież nie możnanie można cze­kaćaż coś przyj­dzieprzyj­dzie sa­mosa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięciesko­ro jest na wy­ciągnięcie rękiprze­cież nie można cze­kaćaż coś przyj­dzie sa­moprzyj­dzie sa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięciesa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięcie rękiaż coś przyj­dzie sa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięcieprzyj­dzie sa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięcie rękiaż coś przyj­dzie sa­mo sko­ro jest na wy­ciągnięcie ręki

Miał prze­cież nie cze­kać ! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać ! Pisała. Ja­nusz Leon Wiśniewski  -Paula25
miał-prze­cież-nie cze­kać- czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć- pisała-ja­nusz-leon-wiśniewski 
Miał prze­cież nie cze­kać! Czekał. Miała prze­cież nie pi­sać! Pisała. -Janusz Leon Wiśniewski
miał-prze­cież-nie cze­kać-czekał-miała-prze­cież-nie pi­ć-pisała
Nic nie może prze­cież wie­cznie trwać, za miłość też przyj­dzie kiedyś nam zapłacić. -Anna Jantar
nic-nie może-prze­cież-wie­cznie-trwać-za-miłość-też-przyj­dzie-kiedyś-nam-zapłacić
Miłość nie przyj­dzie wprost. Na­leży ją poszu­kać.. Ale mu­si być rzeczywista. -AnDree
miłość-nie przyj­dzie-wprost-na­ży-ją poszu­kać-ale-mu­-być-rzeczywista