Prze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca.


prze­kona­niu-ro­zumu-nie zaw­sze-to­warzyszy-prze­kona­nie-serca
vauvenarguesprze­kona­niuro­zumunie zaw­szeto­warzyszyprze­kona­niesercaprze­kona­niu ro­zumuro­zumu nie zaw­szenie zaw­sze to­warzyszyto­warzyszy prze­kona­nieprze­kona­nie sercaprze­kona­niu ro­zumu nie zaw­szero­zumu nie zaw­sze to­warzyszynie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nieto­warzyszy prze­kona­nie sercaprze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszyro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nienie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie sercaprze­kona­niu ro­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­niero­zumu nie zaw­sze to­warzyszy prze­kona­nie serca

Wolę, gdy ludzie po­pierają mnie ze strachu niż z prze­kona­nia. Prze­kona­nia są zmien­ne, strach zaw­sze jest ten sam. -Josif Wissarionowicz Dżugaszwili (Józef Stalin)
wolę-gdy-ludzie-po­pierają-mnie-ze strachu-ż-z prze­kona­nia-prze­kona­nia są zmien­ne-strach-zaw­sze-jest ten-sam
Jes­tem prze­kona­ny ze anioły nie po­gar­dza­ja ludźmi w tym stop­niu, co ludzie sa­mi sobą. -Charles Louis de Montesquieu (Monteskiusz)
jes­tem-prze­kona­ny-ze anioły-nie po­gar­dza­ja-ludźmi-w tym-stop­niu-co ludzie-­mi-sobą
Długo tkwiłem w prze­kona­niu, że świat jest wro­gi dla człowieka. Na tym właśnie po­lega niedojrzałość. -Krzysztof Pieczyński
długo-tkwiłem-w prze­kona­niu-że świat-jest wro­gi-dla-człowieka-na tym-właśnie-po­lega-niedojrzałość
Fałszy­wa przy­jaźń ut­wier­dza mnie w prze­kona­niu, że war­to cza­sem stać się iluz­jo­nistą szczerości... -blacksun
fałszy­wa-przy­jaźń-ut­wier­dza-mnie-w prze­kona­niu-że war­to-cza­sem-stać ę-iluz­jo­nistą-szczeroś