Prze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie: fi­lozo­fię i poezję.


prze­kor­ny-afo­ryzm-dwie-mat­ki-ssie-fi­lozo­fię-i poezję
stanisław fornalprze­kor­nyafo­ryzmdwiemat­kissiefi­lozo­fięi poezjęprze­kor­ny afo­ryzmafo­ryzm dwiedwie mat­kimat­ki ssiefi­lozo­fię i poezjęprze­kor­ny afo­ryzm dwieafo­ryzm dwie mat­kidwie mat­ki ssieprze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­kiafo­ryzm dwie mat­ki ssieprze­kor­ny afo­ryzm dwie mat­ki ssie

Nie­szczęście tworzy naj­pierw poezję, po­tem fi­lozo­fię, a po chwi­li religię.Afo­ryzm świeci i kłamie krótkością.Afo­ryzm to fast food filozofii.Każdy dob­ry afo­ryzm jest jaj­kiem Kolumba.Praw­dzi­wy afo­ryzm tra­fia w sed­no i stamtąd promienieje.Szczęście, gdy miłość - ser­ce nu­ci melodię. Kwiat w ikebanie. In­spi­rac­ja - afo­ryzm Nuntis