Prześladując pisarza zwiększa się jego prestiż.


prześladując-pisarza-zwiększa-ę-jego-prestiż
tacytprześladującpisarzazwiększasięjegoprestiżprześladując pisarzapisarza zwiększazwiększa sięsię jegojego prestiżprześladując pisarza zwiększapisarza zwiększa sięzwiększa się jegosię jego prestiżprześladując pisarza zwiększa siępisarza zwiększa się jegozwiększa się jego prestiżprześladując pisarza zwiększa się jegopisarza zwiększa się jego prestiż

Kto ugina się pod ciężarem, ten zwiększa tylko jego ciężar. -Daniel Dafoe
kto-ugina-ę-pod-ężarem-ten-zwiększa-tylko-jego-ężar
Tylko mali ludzie boją się o prestiż, wielcy go mają. -Karel Capek
tylko-mali-ludzie-boją-ę-o-prestiż-wielcy-go-mają
Z każdym grzechem zwiększa się też podatność na dalsze grzechy. -Ferdinand Krenzer
z-każdym-grzechem-zwiększa-ę-też-podatność-na-dalsze-grzechy
Podczas gdy świat idzie naprzód, zwiększa się liczba analfabetów. -Anonim
podczas-gdy-świat-idzie-naprzód-zwiększa-ę-liczba-analfabetów
Nasz ból przedłuża się i zwiększa nieskończenie na skutek refleksji, jakiej nad nim dokonujemy. -Henri Bergson
nasz-ból-przedłuża-ę-i-zwiększa-nieskończenie-na-skutek-refleksji-jakiej-nad-nim-dokonujemy
Sztuka pisarza polega przede wszystkim na tym, abyśmy czytając go, zapominali, że posługuje się on słowami. -Henri Bergson
sztuka-pisarza-polega-przede-wszystkim-na-tym-abyśmy-czytając-go-zapominali-że-posługuje-ę-on-słowami