Przeżywaj każdy dzień tak, jak gdybyś całe życie żył dla tego właśnie dnia.


przeżywaj-każdy-dzień-tak-jak-gdybyś-całe-życie-żył-dla-tego-właśnie-dnia
wasilij rozanowprzeżywajkażdydzieńtakjakgdybyścałeżycieżyłdlategowłaśniedniaprzeżywaj każdykażdy dzieńdzień takjak gdybyśgdybyś całecałe życieżycie żyłżył dladla tegotego właśniewłaśnie dniaprzeżywaj każdy dzieńkażdy dzień takjak gdybyś całegdybyś całe życiecałe życie żyłżycie żył dlażył dla tegodla tego właśnietego właśnie dniaprzeżywaj każdy dzień takjak gdybyś całe życiegdybyś całe życie żyłcałe życie żył dlażycie żył dla tegożył dla tego właśniedla tego właśnie dniajak gdybyś całe życie żyłgdybyś całe życie żył dlacałe życie żył dla tegożycie żył dla tego właśnieżył dla tego właśnie dnia

Każdego dnia przeżywaj tylko jeden dzień.Prawie każdy w życiu ma takie okresy, kiedy żyje tak jak powinien, w pełnej harmonii duszy i ciała; ale przeżyć tak całe życie, to nie jest łatwo.Ni­by zaw­sze w cen­trum A w so­bie się gubi Ni­by zaw­sze po­maga każdemu A sa­ma so­bie pomóc nie umie Każdy jej od­dech jak­by szybszy Z każdym słowem bo­li jak­by bardziej Może właśnie dla­tego mil­czy Gdy py­tają jak le­ci jej życie I za­myka się Nie usłyszy na­wet ciszy Dzień, który przy­nosi no­we życie, może być niez­wykły, tak jak niez­wykłe może być życie, które przychodzi każde­go dnia.(...)całe życie żyłem tak, aby z chwilą, kiedy zginę, nie zos­tało po mnie niczy­je praw­dzi­we wspom­nienie i dla­tego nie mówiłem ludziom praw­dy o so­bie(...) i dla­tego uciekałem przed wszys­tkim co mogło się zdarzyć, gdyż bałem się ludzi i nie chciałem aby zos­tało po mnie nic.Życie wieczne byłoby tak samo uciążliwe, jak nie spać przez całe życie.