Przebaczamy łatwo tym, którzy nas nudzą, ale nigdy tym, którzy nas uważają za nudnych.


przebaczamy-łatwo-tym-którzy-nas-nudzą-ale-nigdy-tym-którzy-nas-uważają-za-nudnych
magdalena samozwaniecprzebaczamyłatwotymktórzynasnudząalenigdyuważajązanudnychprzebaczamy łatwołatwo tymktórzy nasnas nudząale nigdynigdy tymktórzy nasnas uważająuważają zaza nudnychprzebaczamy łatwo tymktórzy nas nudząale nigdy tymktórzy nas uważająnas uważają zauważają za nudnychktórzy nas uważają zanas uważają za nudnychktórzy nas uważają za nudnych

Często wybaczamy tym, którzy nas nudzą, lecz nie wybaczamy tym, których my nudzimy.Przyjaciele to nasi najbliżsi, którzy dobrze wiedzą, co dla nas znaczy życie; którzy czują do nas to, co sami czujemy do siebie; którzy są z nami w tryumfie i klęsce; którzy uwalniają nas od smutku naszej samotności.... roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli.. . . roztropność nakazuje nigdy nie ufać w zupełności tym, którzy nas chociaż raz zawiedli.Najgorętsze miejsce w piekle szykowane jest nie tym, którzy zabijają, ale tym, którzy się bezczynnie temu przyglądają.Trzeba kochać, aby odczuwać zło wyrządzone tym, którzy nas kochają.