Przebaczenie jest lepsze niż zemsta.


przebaczenie-jest-lepsze-ż-zemsta
pittakosprzebaczeniejestlepszeniżzemstaprzebaczenie jestjest lepszelepsze niżniż zemstaprzebaczenie jest lepszejest lepsze niżlepsze niż zemstaprzebaczenie jest lepsze niżjest lepsze niż zemstaprzebaczenie jest lepsze niż zemsta

Niegdyś uważałam, że
niegdyś-uważałam-że-cokolwiek-jest-lepsze-ż-nic-dziś-wiem-że-czasem-nic-bywa-lepsze-ż-cokolwiek
W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa. -Anonim
w-miłoś-milczenie-lepsze-jest-ż-mowa-dobrze-jest-być-zmieszanym-jest-wymowa-milczenia-która-przenika-bardziej-ż-zdołałyby-to-uczynić
Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie. -Walter Weckler
zemsta-koi-serce-nie-bardziej-ż-słona-woda-pragnienie
Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca. -Henryk Elzenberg
dzieło-jest-przeważnie-lepsze-ż-twórca
Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią. -Anonim
lepsze-jest-trochę-jarzyn-z-miłośą-ż-tłusty-wół-z-nieniawiśą