Przebaczenie jest lepsze niż zemsta.


przebaczenie-jest-lepsze-ż-zemsta
pittakosprzebaczeniejestlepszeniżzemstaprzebaczenie jestjest lepszelepsze niżniż zemstaprzebaczenie jest lepszejest lepsze niżlepsze niż zemstaprzebaczenie jest lepsze niżjest lepsze niż zemstaprzebaczenie jest lepsze niż zemsta

Niegdyś uważałam, że Do najpiękniejszych cnót człowieka należy zdolność przebaczania. Zemsta niszczy zarówno wroga, jak i nas samych, nas samych o tyle groźniej, że pustoszy naszą duszę, gdy wrogowi możemy odpłacić tylko szkodą cielesną. Przebaczenie nas pomnaża.W miłości milczenie lepsze jest niż mowa. Dobrze jest być zmieszanym. Jest wymowa milczenia, która przenika bardziej niż zdołałyby to uczynić słowa.Zemsta koi serce nie bardziej niż słona woda pragnienie.Dzieło jest przeważnie lepsze niż twórca.Lepsze jest trochę jarzyn z miłością, niż tłusty wół z nieniawiścią.